Lakossági fórum meghívó

Csörötnek Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (2)-(4) bekezdése értelmében a lakossági fórumot hív össze.

A lakossági fórum témája:

Csörötnek község településrendezési eszközének TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010 azonosító számú projekt kiemelt fejlesztési területéhez kapcsolódó módosítására vonatkozó tervezet véleményezése

A témával kapcsolatos lakossági fórum
időpontja: 2018.04.23. (hétfő) 17.00 óra
helyszíne: Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal tárgyaló (Csörötnek, Vasúti út 5.)

A lakossági fórumot követően 2018.05.01-ig a témával kapcsolatban a partnerek észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

  • Írásos észrevétel Csörötnek Község Polgármesterének címezve, az Önkormányzat címére (Csörötnek, Vasúti út 5.) történő megküldésével, vagy
  • elektronikus levélben a kuntnerferi.foepitesz@gmail.com e-mail címre.

Letölthető kapcsolódó dokumentumok:

Csörötnek, 2018. április 13.